ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO: 5 CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÀO TẠO 

Đánh giá đào tạo đề cập đến nỗ lực thu thập thông tin liên quan về tác động của chương trình đào tạo. Nó được coi là một khía cạnh thiết yếu của một sự kiện đào tạo để có thể phản ánh, phân tích và nâng cao hiệu lực và hiệu quả của nó.

Mục tiêu chính của việc đánh giá bất kỳ chương trình đào tạo nào là phát triển sự hiểu biết về việc liệu chương trình đó có đạt được các mục tiêu đã nêu hay không. Có một số loại phương pháp và công cụ đánh giá đào tạo có sẵn mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đánh giá và cải thiện đáng kể kết quả đào tạo trong tương lai.

Đánh giá đào tạo là hoạt động cần thiết trong chương trình đào tạo của doanh nghiệp

Lợi ích của việc đánh giá đào tạo và phát triển

Đánh giá đóng vai trò như một điểm kiểm tra xác định để đảm bảo rằng khóa đào tạo được cung cấp có thể lấp đầy khoảng trống năng lực trong tổ chức theo cách thức hiệu quả về mặt chi phí. Một số lợi ích đáng chú ý của việc đánh giá đào tạo là -

Trách nhiệm giải trình

Đánh giá đào tạo mang lại trách nhiệm giải trình cao hơn bằng cách đảm bảo rằng các chương trình đào tạo tuân thủ tất cả các khoảng cách năng lực.

Tính minh bạch trong phản hồi

Đánh giá chương trình đào tạo cũng đóng vai trò như một cơ chế phản hồi thích hợp cho chuyên gia đào tạo và quá trình đào tạo tổng thể. Vì đánh giá chủ yếu đánh giá các cá nhân ở mức độ công việc của họ, nên việc hiểu những sơ hở của khóa đào tạo trở nên đơn giản hơn để có thể thực hiện những thay đổi cần thiết trong phương pháp luận.

Tiết kiệm chi phí

Đánh giá đào tạo và phát triển đảm bảo rằng các chương trình đào tạo mang lại hiệu quả về chi phí trong hệ thống bằng cách cải thiện hiệu quả chất lượng công việc và phát triển các kỹ năng mới của nhân viên trong phạm vi ngân sách nhất định.

Đánh giá hiệu quả đào tạo của doanh nghiệp - Các loại phương pháp đánh giá đào tạo

Có một số loại phương pháp đánh giá đào tạo để đo lường hiệu quả đào tạo của doanh nghiệp, chẳng hạn như khảo sát, câu hỏi sau đào tạo, nghiên cứu điển hình của người tham gia và kỳ thi cấp chứng chỉ chính thức.

Ở đây chúng tôi thảo luận về 5 phương pháp đã được chứng minh hàng đầu mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đo lường hiệu quả đào tạo.

>> Cách tiến hành đánh giá đào tạo

>> 4 lơi ích chưa từng có của báo cáo học tập LMS cho doanh nghiệp

1. Mô hình phân loại Kirkpatrick

Kirkpatrick Taxonomy là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo của doanh nghiệp.

Được phát triển và thiết kế bởi Don Kirkpatrick, khuôn khổ cung cấp một chiến lược bốn cấp toàn diện để đánh giá hiệu quả của bất kỳ khóa học hoặc chương trình đào tạo nào.

Mô hình phân loại Kirkpatrick

Bốn cấp độ được sử dụng trong này là:

Cấp độ 1: Phản ứng

Đây là cấp độ mà bạn đánh giá cách những người tham gia phản ứng với khóa đào tạo được cung cấp cho họ. Để có thể xác định xem các điều kiện học tập có phù hợp hay không, bạn có thể yêu cầu những người tham gia hoàn thành một cuộc khảo sát ngắn hoặc các biểu mẫu phản hồi và đánh giá phản ứng của họ đối với việc đào tạo.

Cấp độ 2: Học tập 

Trong giai đoạn thứ hai, ý tưởng là hiểu những gì học viên học được từ khóa đào tạo. Trong hầu hết các trường hợp, các bài kiểm tra thực tế hoặc các câu đố ngắn trước và sau khóa đào tạo được sử dụng để đánh giá điều này.

Cấp độ 3: Hành vi 

Đây là giai đoạn diễn ra một thời gian sau khi đào tạo. Trong giai đoạn này, bạn cố gắng đánh giá xem liệu những người tham gia có thực sự đưa những gì họ học được vào thực tế trong vai trò công việc của họ hay không. Điều này có thể được thực hiện bằng cách yêu cầu người tham gia hoàn thành các bản tự đánh giá hoặc bằng cách yêu cầu người giám sát của họ chính thức đánh giá họ.

Cấp độ 4: Kết quả

Trong giai đoạn cuối, bạn cần đánh giá liệu khóa đào tạo có đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan hay không bằng cách xác định lợi tức trên kỳ vọng, còn được gọi là ROE.

2. The Phillips ROI Model

Rất giống với mô hình Kirkpatrick trong cách tiếp cận, mô hình Phillips ROI có thêm một bước, đó là đánh giá lợi tức đầu tư (ROI) của chương trình bằng cách đo lường sự khác biệt giữa chi phí đào tạo và kết quả đào tạo.

Đây là quy trình từng bước để tính toán ROI theo phương pháp này -

- Thu thập dữ liệu trước khi đào tạo

Bước đầu tiên ở đây là thu thập dữ liệu trước chương trình làm thước đo cơ bản cho phép bạn so sánh các chỉ số trước và sau khi đào tạo.

- Thu thập dữ liệu sau đào tạo

Bước tiếp theo là thu thập dữ liệu sau đào tạo thông qua các nguồn khác nhau như người tham gia, hồ sơ hoạt động của tổ chức, nhóm / nhóm đồng cấp, người giám sát của người tham gia và các nhóm nội bộ / bên ngoài khác.

- Cô lập các tác động của một chương trình đào tạo

Ở giai đoạn này, xác định xem kết quả được phát hiện có thực sự là do chương trình đào tạo hay không. Xác định tất cả các yếu tố chính có thể đã góp phần cải thiện hiệu suất

- Chuyển đổi dữ liệu thành lợi nhuận tiền tệ

Khi bạn đã tách biệt tác động của chương trình, bạn cần chuyển đổi dữ liệu sang giá trị tiền tệ và so sánh nó với chi phí chương trình tổng thể

- Tính toán lợi nhuận

Sử dụng công thức dưới đây để tính toán lợi nhuận.

ROI(%)= (lợi ích chương trình ròng/ chi phí chương trình)*100

Trong trường hợp kết quả đào tạo vượt quá chi phí, đó là dấu hiệu của ROI đào tạo tích cực. Trong khi nếu chi phí đào tạo nhiều hơn kết quả thì doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận.

Mô hình Phillips ROI có thêm một bước, đó là đánh giá lợi tức đầu tư (ROI)

3. Đánh giá tổng kết và hình thành

Đánh giá kỹ lưỡng có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc nhất về những mặt hạn chế trong quá trình đào tạo của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là phải biết cách đánh giá một chương trình đào tạo cả khi nó đang được phát triển (đánh giá hình thức) và sau khi nó đã được chuyển giao. (đánh giá tổng kết)

Làm thế nào để tiến hành một đánh giá hình thành?

Các bước để tiến hành đánh giá hình thành là:

- Xem xét tài liệu đào tạo với một hoặc một nhóm học viên

- Sử dụng tài liệu trong một tình huống tương tự như một chương trình đào tạo thực tế để xem tác động của tài liệu

- Tổ chức các cuộc thảo luận nhóm với các học viên để nhận được phản hồi

- Đánh giá tài liệu với người quản lý và giám sát, những người giám sát các học viên

Làm thế nào để Tiến hành một Đánh giá Tổng kết?

Một số bước để tiến hành đánh giá tổng kết là:

- Kiểm tra nhân viên về mức độ họ nắm bắt thông tin

- Hỏi học viên về ý kiến ​​của họ về chương trình đào tạo sau khi nó đã được chuyển giao

- Đo lường những thay đổi trong sản xuất và chất lượng công việc đã hoàn thành sau đào tạo

- Thực hiện các cuộc khảo sát hoặc phỏng vấn với từng giảng viên để hiểu rõ hơn về những gì họ đã học được

>> 5 phẩm chất hàng đầu của một nhà quản lý đào tạo giỏi

>> 9 kỹ năng mềm cần có của nhân viên kinh doanh

4. Năm cấp độ đánh giá của Kaufman

Mức độ học tập của Kaufman

Đánh giá mức độ học tập của Kaufman là một trong những loại phương pháp đánh giá đào tạo phổ biến khác được xây dựng dựa trên hoặc phản ứng với mô hình của Kirkpatrick. Các cấp độ và cân nhắc của phương pháp này như sau:

Đầu vào - Loại tài nguyên và tài liệu học tập mà nhóm đào tạo có sẵn mà họ có thể sử dụng để hỗ trợ trải nghiệm học tập.

Quy trình - Tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm học tập trong khía cạnh chấp nhận nó và cách mọi người phản ứng với nó.

Kết quả ở cấp độ vi mô - Có tính đến việc người học hoặc nhóm học tập có tiếp thu được kiến ​​thức và áp dụng nó vào công việc tương ứng của họ hay không.

Kết quả ở cấp độ vĩ mô - Xem xét liệu hiệu suất có được cải thiện do việc học và áp dụng các kỹ năng mới tại nơi làm việc hay không và loại lợi ích mà người tham gia nhận được từ việc học ở cấp độ tổ chức.

Mức độ ảnh hưởng lớn - Xem xét loại tác động mà việc học tập có đối với xã hội hoặc các nhóm bên liên quan lớn hơn bên ngoài.

5. Mô hình đánh giá học tập của Anderson

Tuy nhiên, một loại phương pháp đánh giá đào tạo được yêu thích khác, mô hình Anderson, giúp các doanh nghiệp giữ ưu tiên chiến lược kinh doanh của họ. Có ba giai đoạn đối với Mô hình Anderson -

- Giai đoạn 1 : Đánh giá các chương trình đào tạo hiện tại của bạn so với các ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp.

- Giai đoạn 2 : Giai đoạn đo lường sự đóng góp của đào tạo vào kết quả kinh doanh chiến lược.

- Giai đoạn 3 : Ở giai đoạn này, bạn tìm ra các cách tiếp cận phù hợp nhất cho công ty của mình và quyết định xem liệu ROI có đáng giá hay không.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả đo lường ROI ở giai đoạn 3, đã đến lúc cải thiện các chương trình đào tạo của bạn.

Mỗi loại phương pháp đánh giá đào tạo được thảo luận ở trên đều có những ưu và nhược điểm riêng. Việc tìm kiếm sự phù hợp cho tổ chức của bạn chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố như ngân sách, thời gian và sự sẵn có của các nguồn lực.

Acabiz là LMS đào tạo nhân sự cho doanh nghiệp, với hệ thống báo cáo kết quả đào tạo chi tiết rõ ràng cho từng vị trí nhân viên trong từng phòng ban. Nhờ đó, doanh nghiệp phát hiện ra các lỗ hổng đào tạo và cơ hội trong việc đào tạo nhân viên của họ. Quá trình đánh giá đào tạo nâng cao tinh thần của nhân viên, giúp cải thiện chất lượng công việc tổng thể và rất cần thiết cho hiệu quả đào tạo nói chung. Tìm hiểu tính năng báo cáo của Acabiz tại: https://trial.acabiz.vn/

Báo cáo lộ trình học của Acabiz
Báo cáo học viên của Acabiz
Báo cáo tổng hợp của Acabiz

 

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

(nhận 10 khóa học đào tạo nhân sự)