6 TỶ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN VÀ QUAN TRỌNG VỚI DOANH NGHIỆP

Các tỷ số tài chính được tạo ra với việc sử dụng các giá trị số lấy từ các báo cáo tài chính để thu được thông tin có ý nghĩa về một công ty.

Các tỷ số tài chính cung cấp cho các doanh nhân một cách để đánh giá hoạt động của công ty họ và so sánh nó với các doanh nghiệp tương tự khác trong ngành của họ.

Các tỷ số đo lường mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều thành phần của báo cáo tài chính. Chúng được sử dụng hiệu quả nhất khi so sánh các kết quả qua nhiều thời kỳ. Điều này cho phép bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của công ty theo thời gian và phát hiện ra các vấn đề khó khăn.

Tỷ số tài chính có thể hiểu là:

- Phân tích cơ bản dựa vào việc trích xuất dữ liệu từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để tính toán các tỷ lệ khác nhau.

- Có năm tỷ lệ cơ bản thường được sử dụng để chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư.

- Chúng bao gồm thu nhập theo giá (P / E), thu nhập trên mỗi cổ phiếu, nợ trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Dưới đây là 6 tỷ số tài chính chính để đo lường sức khỏe tài chính của doanh nghiệp của bạn.

Tỷ số tài chính giúp bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của công ty.

1. Tỷ lệ vốn lưu động 

Vốn lưu động thể hiện khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty bằng tài sản lưu động. Vốn lưu động là một thước đo quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính vì  các chủ nợ có thể đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ của một công ty trong vòng một năm.

Vốn lưu động thể hiện sự chênh lệch giữa tài sản lưu động của doanh nghiệp và nợ ngắn hạn. Thách thức có thể là xác định danh mục phù hợp cho một loạt các tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của công ty và giải mã sức khỏe tổng thể của một công ty trong việc đáp ứng các cam kết ngắn hạn.

Đánh giá tình hình hoạt động của một công ty mà bạn muốn đầu tư liên quan đến việc hiểu tính thanh khoản của nó — cách dễ dàng công ty đó có thể biến tài sản thành tiền mặt để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn. Tỷ lệ vốn lưu động được tính bằng cách chia tài sản hiện tại của nợ ngắn hạn .

Vì vậy, nếu XYZ Corp. có tài sản hiện tại là 8 triệu đô la và nợ hiện tại là 4 triệu đô la, thì đó là tỷ lệ 2: 1 - khá tốt. Nhưng nếu hai công ty tương tự, mỗi công ty có tỷ lệ 2: 1, nhưng một công ty có nhiều tiền mặt hơn trong số tài sản lưu động, thì công ty đó sẽ có khả năng thanh toán các khoản nợ nhanh hơn công ty kia.

>> Phương pháp 5W1H2C5M trong kỹ năng lập kế hoạch

>> 6 bước cơ bản để xây dựng bản kế hoạch quản lý dự án hiệu quả

>> 5 yếu tố tạo nên một chiến lược kinh doanh thành công cho doanh nghiệp

2. Tỷ lệ nhanh

Còn được gọi là thử nghiệm axit, tỷ lệ này trừ hàng tồn kho khỏi tài sản lưu động, trước khi chia con số đó thành nợ phải trả. Ý tưởng là cho thấy các khoản nợ ngắn hạn được bao trả bằng tiền mặt và các khoản mục có giá trị tiền mặt sẵn sàng như thế nào. Mặt khác, hàng tồn kho cần có thời gian để bán và chuyển thành tài sản lưu động .

Nếu XYZ có 8 triệu đô la tài sản lưu động trừ đi 2 triệu đô la hàng tồn kho trên 4 triệu đô la nợ ngắn hạn, đó là tỷ lệ 1,5: 1. Các công ty muốn có ít nhất tỷ lệ 1: 1 ở đây, nhưng các công ty có tỷ lệ ít hơn có thể không sao vì điều đó có nghĩa là họ chuyển hàng tồn kho của mình nhanh chóng.


Tỷ số tài chính chính để đo lường sức khỏe tài chính của doanh nghiệp của bạn.

3. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Khi mua một cổ phiếu, bạn tham gia vào thu nhập trong tương lai (hoặc rủi ro thua lỗ) của công ty. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đo lường thu nhập ròng kiếm được trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của một công ty. Các nhà phân tích của công ty chia thu nhập ròng của nó cho số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành trong năm.

Nếu một công ty có thu nhập bằng 0 hoặc âm (tức là lỗ) thì thu nhập trên mỗi cổ phiếu cũng sẽ bằng 0 hoặc âm.

>> Top 4 mẫu báo cáo chi tiết công việc dành cho nhân viên

>> Chiến lược nhân sự của tập đoàn Vingroup

4. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E)

Gọi tắt là P/ E , tỷ số này phản ánh đánh giá của nhà đầu tư về các khoản thu nhập tương lai đó. Bạn xác định giá cổ phiếu của cổ phiếu công ty và chia nó cho EPS để thu được tỷ lệ P / E.

Ví dụ: nếu một công ty đóng cửa giao dịch ở mức 46,51 đô la một cổ phiếu và EPS trong 12 tháng qua trung bình là 4,90 đô la, thì tỷ lệ P / E sẽ là 9,49. Các nhà đầu tư sẽ phải chi 9,49 đô la cho mỗi đô la thu nhập hàng năm được tạo ra.

Lưu ý rằng nếu một công ty có thu nhập bằng 0 hoặc âm, tỷ lệ P / E sẽ không còn có ý nghĩa nữa và sẽ thường xuất hiện dưới dạng N / A do không áp dụng được .

Khi các tỷ lệ được hiểu và áp dụng đúng cách, việc sử dụng bất kỳ tỷ lệ nào trong số đó có thể giúp cải thiện hiệu suất đầu tư của bạn.

Mặc dù vậy, các nhà đầu tư đã sẵn sàng trả hơn 20 lần EPS cho một số cổ phiếu nhất định nếu linh cảm rằng sự tăng trưởng thu nhập trong tương lai sẽ mang lại cho họ lợi tức đầu tư tương xứng.

5. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 

Điều gì sẽ xảy ra nếu mục tiêu đầu tư tiềm năng của bạn đang vay quá nhiều? Điều này có thể làm giảm biên độ an toàn đằng sau những gì nó nợ, tăng các khoản phí cố định của nó , giảm thu nhập có sẵn từ cổ tức cho những người như bạn và thậm chí gây ra khủng hoảng tài chính.

Các chứng khoán nợ-to- (D / E) được tính bằng cách thêm nợ dài hạn và ngắn hạn xuất sắc, và chia cho giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu. Giả sử XYZ có khoản vay trị giá 3,1 triệu đô la và có vốn chủ sở hữu của cổ đông là 13,3 triệu đô la. Tỷ lệ này đạt được ở một tỷ lệ khiêm tốn là 0,23, có thể chấp nhận được trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, giống như tất cả các tỷ lệ khác, số liệu này phải được phân tích theo tiêu chuẩn ngành và các yêu cầu cụ thể của công ty.

6. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Cổ đông phổ thông muốn biết vốn của họ sinh lời như thế nào trong các doanh nghiệp mà họ đầu tư. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu được tính bằng cách lấy thu nhập ròng của công ty (sau thuế), trừ đi cổ tức ưu đãi và chia kết quả cho đô la vốn cổ phần phổ thông trong công ty.

Giả sử thu nhập ròng là 1,3 triệu đô la và cổ tức ưu đãi là 300.000 đô la. Lấy số đó và chia nó cho 8 triệu đô la vốn cổ phần chung. Điều đó mang lại ROE là 12,5%. ROE càng cao, công ty càng tạo ra lợi nhuận tốt.

Các tỷ số tài chính trên có thể giúp bạn chọn cổ phiếu tốt nhất cho danh mục đầu tư của mình, xây dựng sự giàu có của bạn và thậm chí có được niềm vui khi làm điều đó. Có hàng chục tỷ số tài chính được sử dụng trong phân tích cơ bản, ở đây chúng tôi chỉ nêu ngắn gọn sáu tỷ số tài chính cơ bản và phổ biến nhất. Hãy nhớ rằng một công ty không thể được đánh giá hoặc phân tích đúng cách chỉ bằng một tỷ lệ riêng lẻ - hãy luôn kết hợp các tỷ lệ và số liệu để có được bức tranh toàn cảnh về triển vọng của công ty.

Acabiz là nền tảng đào tạo nhân sự trực tuyến giúp doanh nghiệp có một công cụ đào tạo tối ưu chi phí và thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả đào tạo trong doanh nghiệp. Giờ đây, doanh nghiệp có thể đào tạo nhân viên trong tất cả các phòng ban một cách linh hoạt và hoàn toàn chủ động trong mọi hoàn cảnh. Cùng với đó là hệ thống báo cáo, đánh giá chi tiết quá trình học tập của nhân sự để doanh nghiệp có thể xếp hạng thi đua và trao giải cho nhân viên có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, Acabiz đã xây dựng hệ thống đánh giá 360 độ và khung năng lực giúp các nhà quản lý đánh giá kỹ năng, thái độ làm việc của nhân viên từ đó cải thiện hiệu suất công việc và chất lượng về quản trị nhân sự. Đăng ký sử dụng Acabiz miễn phí ngay tại: https://trial.acabiz.vn/

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

(nhận 10 khóa học đào tạo nhân sự)